Башкы бет|Биз менен байланышуу|فارسی
Sunday, August 19, 2018
Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы Маданий θкүлчүлүгүнүн сайтына кош келиңиздер
Vote
Сайттын материалдары тууралуу сиздин ой-пикирлериңиз?

Материалдардын көпчүлүгү кызыктуу
Кээ бир материалдар пайдалуу
Керектүү материалдар көбүрөөк болсун
Айрым материалдар начарыраак
Бул тууралуу ой-пикирим жок

Visitors` Statistics
 посетители этой страницы : 14338
 посетители в течение дня : 42
 общее число посетителей : 111356
 посетители онлайн : 8
 Загрузка страницы : 0.7031
Clock
News > Праздник весеннего обновления Нооруз отметили в Бишкеке


  печать        отправить другу

Праздник весеннего обновления Нооруз отметили в Бишкеке

Поздравление иранского посла прозвучало в Бишкеке, в Национальном драматическом театре им. Абдумомунова, на торжестве по случаю празднования Нооруза. Мероприятие и праздничный концерт организовали Культурное представительство Ирана в КР, совместно с творческим коллективом театра. В числе приглашенных были представители иранской диаспоры в Кыргызской Республике, а также студенты ряда вузов, учащиеся старших классов некоторых столичных средних школ. В концерте участвовал студенческий творческий коллектив Университета искусств и культуры им. Б. Бейшеналиевой, иранский музыкальный ансамбль «Салмабадиха». Помимо того, группа кыргызстанских школьников порадовала зрителей песней на персидском языке. В свою очередь, один из иранских гостей исполнил популярную во многих странах СНГ песенную композицию узбекской эстрадной вокальной группы «Ялла». В своем поздравлении с наступающим праздником, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Бишкеке А. Рузбехани отметил: «праздник весны и обновления природы с незапамятных времен пользуется всенародной любовью, как в Кыргызстане, так и в Иране. Это один из фактов, свидетельствующих о давних узах духовного родства наших народов. С глубокой древности Нооруз отмечали предки нынешних жителей Центральной Азии, Кавказа, Индии, Афганистана и Ирана. Он фактически остается общим праздником их потомков – населения, ныне проживающего на огромных просторах Азии. Именно в силу своей универсальности, этот праздник объединяет народы материка нерушимыми узами солидарности и дружбы» - подытожил дипломат. И пожелал всем присутствующим в зале здоровья, успехов и праздничного настроения. В свою очередь, глава Культурного представительства Ирана Али Хакимпур, поделился с гостями и участниками мероприятия: «признаться, люблю праздновать Нооруз в кругу своей семьи, родных и близких мне людей. Суть этого праздника состоит в победе Добра над Злом, что символизирует приход астрономическая дата весеннего равноденствия. Эта праздничная дата должно служить народам Земли напоминанием прекратить ссоры и распри и дружить, независимо от различий во внешности и культурных традициях. Древний обычай праздновать приход теплых весенних дней также символизирует великую гармонию, которая обязательно установится в человеческом обществе, по мере его взросления и преодоления различных видов несовершенства. Недаром Нооруз включен в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Каждый народ отмечает этот праздник по-своему. Но это не умаляет, а лишь усиливает объединяющий, консолидирующий фактор торжества», - добавил А. Хакимпур. И подчеркнул, что по его мнению, древний обычай праздновать приход весны нисколько не противоречит исламу. Наоборот, он вполне созвучен этому вероучению, - направленному на достижение мира и согласия между всеми народами.


10:56 - 20/03/2018    /    номер : 707422    /    количество просмотров : 15выход
Байланыштар