Башкы бет|Биз менен байланышуу|فارسی
Sunday, August 19, 2018
Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы Маданий θкүлчүлүгүнүн сайтына кош келиңиздер
Vote
Сайттын материалдары тууралуу сиздин ой-пикирлериңиз?

Материалдардын көпчүлүгү кызыктуу
Кээ бир материалдар пайдалуу
Керектүү материалдар көбүрөөк болсун
Айрым материалдар начарыраак
Бул тууралуу ой-пикирим жок

Visitors` Statistics
 посетители этой страницы : 777
 посетители в течение дня : 62
 общее число посетителей : 111376
 посетители онлайн : 18
 Загрузка страницы : 0.3906
Clock
Маданий өкүл

Али Кебрийаизаде

Иран Ислам Республикасынын Элчилигинин Маданий θкүлчүлүгүнүн жетекчиси

Кыргызстан- Бишкек

θмур баян:

Орто Азиянын башкы адиси
Туулган жылы: 1971

Орто Азия Кавказ жана Турция Башкармалыгынын жетекчиси

-10 жылдан ашуун Орто Азия мамлекеттери боюнча адис
-2007- 2009 ж.ж.,Иран Ислам Республикасынын Тажикистандагы Маданий θкүлчүлүгүнүн адиси (орун басар)
-Орто Азиянын жана Кавказдын маданий, саясий, региондук жана региондон сырткары маселелери боюнча көптөгөн макалалардын автору.

Байланыштар